BIOGRAFIE

Biography JINN:

In 1995 the first impulse was given to start the band JINN. An instrumental rockband, named Ypsilon Garden was founded by Patrick Verhoeven, Robert Smits en Dimitri de Swart. With guitar-orientated rockmusic they impressed a broad audience.

To extend the musical possibilities they looked for a female singer, who was able to support the instrumental melodies. In 1996 Marlieke Wijnakker joined the band and with her Irisch-like voice a renewed sound was born. The songs following were provided with catchy English lyrics by Marlieke, who was inspired by her dreams and daily events.

After a successful year with many gigs all over the country Robert Smits decided to play bass-guitar instead of the synthesizer. To continue the recognizable sound of the band, a new keyboard-player was added to the band. At the end of 1997 Claus van Mierlo took over the key-parts of Robert and after a short try-out period the band decided to go into the studio to record their first album.

In the spring of 1998 the band was often found in the Dreyfuss Studio at Elshout, where they worked very hard. Because the music had no relation with melodic or symphonic rockmusic, which is suggested by the name Ypsilon Garden, the band decided, between the recordings, to change the name of the band...

JINN was born.

In september 1998 the début-album 'JINN' was released on their own management and the cd-presentation took place in Stairway to Heaven at Utrecht. The enthusiast fans, who followed the band by touringcar from 's-Hertogenbosch, made a great sphere, which was a sign for the next performances.

From that moment on JINN started a tour of which the end is far away. The band played clubs, bars and music-halls all over the country. Beside several radio-performances and -interviews the band did some tv-performances with Veronica-television, a Dutch broadcast company. Of course the festivals were not missed.

Not only the fans, who come in great numbers to see JINN play their concerts, are very enthusiast. The press and the editorial staff of the different music-magazines place very good reviews about the contemporary and renovational music and the fact that JINN can't be placed in a particular category. JINN has it's own sound.

After a busy year with a lot of gigs, female singer Marlieke decided to quit her singing-career with JINN. In October 1999 she left the band. The four remaining bandmembers directly agreed, that they wanted to go on with JINN to continue the progress. So they looked out for a new female singer, who could support JINN's music, that was becoming more heavier.

After several auditions a new female singer was found in the person of Femke Lambrechts. In November 1999 JINN restarted the rehearsals with the new singer and soon it was clear, that Femke was a perfect replacement for Marlieke. Besides she also plays the guitar, which maybe will bring some extension in the musical possibilities of JINN.

The coming of Femke also breathe new life into the already existing plans of recording a new album. Directly from the start of the new female singer, new songs were written and provided with lyrics by Femke.

Soon it appeared, that the course of more heavier music JINN already took could be continued without any problem. With her powerful vocals Femke gave the right fill in to come to a catchy sound.

In January 2000 the time was right for JINN to go into the Dreyfuss Studio for a weekend to record a promotion-cd. This mini-album "PROMISES" contains two songs, 'I Wanna Take You Away' and 'Run Away', and a Multi-Media part with JINN's homepage, which contains more info, photos, music, etc.

As said on the cover, this album is for promotion only, not for sale and meant to introduce the new sound of JINN to clubs, recordlabels, radiostations, fans, etc.

JINN is a band to keep your eye on and of which you will hear soon!

Line up:

Femke Lambrechts: Vocals
Patrick Verhoeven: Guitar
Robert Smits: Bass-Guitar/Backing vocals
Claus van Mierlo: Keys
Dimitri de Swart: Drums


Biografie JINN

In 1995 werd de eerste aanzet gegeven voor het ontstaan van JINN. Onder de naam Ypsilon Garden startten Patrick Verhoeven, Robert Smits en Dimitri de Swart een instrumentale rockband. Met gitaar-georiënteerde melodische rockmuziek gooiden ze hoge ogen bij een breed publiek.

Om de muzikale mogelijkheden verder uit te breiden, werd er in 1996 een zangeres gezocht, die de instrumentale melodiën vocaal kon ondersteunen. Met de komst van Marlieke Wijnakker en haar Iers-klinkende stemgeluid ontstond er een vernieuwende sound. De songs die volgden werden door Marlieke van pakkende Engelstalige teksten voorzien, waarbij de zangeres inspiratie putte uit haar dromen en dagelijkse gebeurtenissen.

Na een succesvol jaar met vele optredens door het hele land besloot Robert Smits de synthesizer in te ruilen voor een basgitaar. Om het inmiddels herkenbare geluid van de band te kunnen handhaven werd er een nieuwe toetsenist aan de band toegevoegd. Claus van Mierlo nam eind 1997 de toets-partijen van Robert over en na een korte proef-periode werd besloten de studio in te gaan voor de opnames van een cd.

In het voorjaar van 1998 was de band regelmatig in de Dreyfuss Studio te vinden, waar hard gewerkt werd aan het eerste album. Omdat de muziek totaal geen binding meer had met de melodische of symphonische rock, die de naam Ypsilon Garden oproept, werd tussen de opnames door besloten de naam van de band te wijzigen... JINN was geboren.

In september 1998 werd de cd 'JINN' in eigen beheer uitgebracht en volgde de cd-presentatie in Stairway to Heaven te Utrecht. Het enthousiaste publiek, waarvan een volle bus vanuit Den Bosch met de band was meegereisd, zorgde voor een perfecte sfeer, die de toon zou zetten voor de daarop volgende optredens.

JINN begon vanaf dat moment aan een tour, waarvan het eind nog lang niet in zicht is. De band speelde in clubs, kroegen en zalen door heel het land. Naast diverse radio optredens en -interviews volgden er ook enkele optredens voor Veronica televisie. Uiteraard werden de festivals niet overgeslagen.

Niet alleen het publiek, dat in grote getale naar de optredens van JINN komt kijken, is razend enthousiast. Ook de pers en de redacties van de verschillende muziekbladen plaatsen lovende kritieken over het eigentijdse geluid, de vernieuwende muziek en het feit dat JINN niet in een 'hokje' te plaatsen is. In de Lowlands Top 25, die wordt samengesteld door de lezers van het muziekblad Fret, steeg JINN bovendien in 4 maanden tijd van de 12e via plaats 6 en 5 naar de 4e plaats.

Na een hectisch jaar, met veel optredens, besloot zangeres Marlieke een punt te zetten achter haar zangcarrière bij JINN. In oktober 1999 verliet zij de band. De vier overgebleven bandleden waren het er direct over eens, dat zij met JINN verder wilden om de stijgende lijn voort te zetten. Er werd dus uitgekeken naar een nieuwe zangeres, die de inmiddels €ink steviger geworden muziek van JINN vocaal zou kunnen aanvullen.

Na verschillende audities werd er in de persoon van Femke Lambrechts een nieuwe zangeres gevonden. In november 1999 werden de repetities met de nieuwe zangeres hervat en al snel bleek Femke een uitstekende plaatsvervangster van Marlieke. Bovendien speelt zij zelf gitaar, wat in de toekomst wellicht tot een uitbreiding van de muzikale mogelijkheden van JINN kan leiden.

Met de komst van Femke werden ook de reeds bestaande plannen voor het uitbrengen van een tweede cd nieuw leven in geblazen. Direct vanaf de komst van de nieuwe zangeres werden er nieuwe nummers geschreven, die vervolgens door Femke van teksten werden voorzien.

Al snel bleek, dat de reeds ingeslagen weg van de stevigere muziek probleemloos kon worden voortgezet. Met haar krachtige stemgeluid wist Femke de juiste invulling te geven om zodoende tot een pakkend geheel te komen.

In januari 2000 was het dan zover, dat JINN voor een weekend de Dreyfuss Studio in ging om een promotie-cd op te nemen. Dit mini-album "Promises" bevat twee nieuwe songs, te weten 'Run Away' en 'Take you away', en een Multi-Media gedeelte met JINN's homepage, waarop meer info, foto's, muziek, etc. te vinden zijn.

Zoals op deze cd vermeld, is het album 'For promotion only-not for sale' en bedoeld om zalen, platenmaatschappijen, radiostations en andere belangstellenden kennis te laten maken met de nieuwe sound van JINN.

Door de enthousiaste reacties van het publiek, dat bij optredens steevast vroeg om een cd van JINN met Femke als nieuwe zangeres, werd al snel besloten de cd "Promises", die eigenlijk bedoeld was als promotie-cd, ook als merchandise te verkopen. Inmiddels waren ook de diverse radiostations op de hoogte van het nieuwe stemgeluid van JINN, waardoor er vele radio-optredens volgden.

Om de bekendheid van de Bossche band verder uit te breiden, werden er extra artikelen aan de merchandise toegevoegd. Zo zijn er twee verschillende t-shirts in diverse kleuren, de debuut-cd (met vorige zangeres), promotie-cd "Promises", caps en stickers. Bovendien werd er een eigen Internet-site gebouwd met foto's, informatie, muziek, etc.

De promotionele activiteiten van JINN gingen door en brachten de band in Hilversum voor een optreden in het Radio 3FM-programma 'Stenders Vroeg' van Rob Stenders. Ook hierop volgden weer vele positieve reacties, waaruit weer meer optredens kwamen.

Ondanks de hierboven omschreven grote inspanningen was de ambitie van JINN, om een breed (internationaal) publiek kennis te laten maken met de muziek van deze Nederlandse band, nog niet bereikt. Daarom werd besloten nogmaals een promotie-cd te maken en deze zeer gericht onder de aandacht te brengen bij díe mensen, die de band verder op weg kunnen en willen helpen.

Op de cd "JINN Credible" (incredible) laat de band in 4 nummers horen waartoe ze in staat is. Het hit-gevoelige en stevige nummer 'One Day' wordt gevolgd door het herkenbare nummer 'Take You Away', waarna de akoestische live-uitvoering van 'Run Away' te beluisteren is. Als laatste is het ingetogen nummer 'Run Away' nog in de studio-versie toegevoegd.

JINN heeft er alle vertrouwen in middels deze cd op goed georganiseerde concerten en festivals te kunnen spelen. Wellicht komt zelfs een platendeal binnen bereik. JINN is er klaar voor.

Kortom: JINN is een band om in de gaten te houden en waar je zeker nog van hoort!

Bezetting:

Femke Lambrechts: Zang
Patrick Verhoeven: Gitaar
Robert Smits: Basgitaar
Dimitri de Swart: Drums